Innostava ohjaus oppijan polulla -koulutukset tuottivat ohjaussuunnitelmia

Metropolia 20150512 Helsinki, kuvauudistus. Kevät. Mallit Ben, Sami, Tiina-Kaisa, Hero ja Joose.

Syksyn ohjauskoulutuksen lähtökohtana oli Metropolian tavoite yhtenäistää ohjaustoimintaa ja järjestää ohjaus tutkinto-ohjelmissa tarkoituksenmukaisesti ja mielekkäästi. Syksyn koulutuksissa ohjaustoimijat saivat lisää näkökulmia ohjauskeskusteluihin, ohjausmenetelmiin sekä tietoa ohjaustarpeista. Erityisesti koulutukseen osallistuneet saivat tukea oman tutkinto-ohjelman ohjauksen suunnitelman tekoon. Myös ohjauksen vaikuttavuus ja yhteisöohjaus olivat teemoina viimeisessä päivässä. Konkreettisena tuotoksena osallistujien tutkinnon ohjaussuunnitelma valmistui koulutuksen aikana.

Lisäksi osallistujat tuottivat yhteiskehittelynä esityksen tulevaan eHops-palveluun osana HOPS-prosessia. Työskentely tässä nähtiin erittäin hyödyllisenä ja olennaisena ydintyön eli opinto-ohjauksen näkökulmasta. ”Nyt ymmärrämme paremmin, minkälainen ohjauksellinen työkalu eHOPS-palvelu on, ja millainen se voi olla jatkokehittämisen jälkeen”.

Osallistujia ohjauskoulutuksessa oli yhteensä 40 henkilöä kahdessa eri ryhmässä elo-marraskuun aikana. Osallistujista 15 oli työrooliltaan koulutussuunnittelijoita tai opinto-ohjaajia kuudelta eri tutkintokokonaisuudelta ja 25 lehtoria16 eri osaamisalueelta. Kouluttajina olivat Jaakko Helander (HAMK), Päivi-Katriina Juutilainen (HHAOKK) ja Sanna Vehviläinen (TTL). Marjaana Ravonmaa strategia- ja kehityspalveluista vastasi kokonaisuudesta ja fasilitoi työskentelyä. Koulutus suunniteltiin Oiva-tiimin asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen tilaajana olivat tutkintopäälliköt.

Palaute antoi avaimia koulutuksen kehittämiseen

Palautelomakkeeseen vastasi 17 henkilöä. Koulutuksen kokonaisarvioksi tuli KA 3,3 (max 4).

Mikä koulutuksessa oli parasta? -kysymyksen sain seuraavia vastauksia:

”Antaa tosi paljon eväitä omaan ohjaustyöhön ja ajatuksia sen kehittämiseen.”
”Syntyy tuotosta.”
”Tutkinnon ohjaussuunnitelma on nyt tehty.”
”Kouluttajat saivat ajattelemaan uusilla tavoilla, heiltä sai vinkkejä käytännön ohjaustyöhön ja innostuin ohjaustyön kehittämisestä!”
”Hyvät luennoitsijat, käytännön vinkkejä tuli paljon. Ryhmä oli innostava. Tehtävät veivät asiaa eteenpäin.”
”Tutkinnon ohjauskäytänteiden kerääminen ja kirjoittaminen yhteen > löytyy nyt tarvittaessa yhdestä dokumentista. eHopsiin tieto > varautuminen tulevaan.”

Kehitysehdotuksista erityisesti nostan seuraavia:

”Minkälainen on hyvä ohjaussuunnitelma? ohjaussuunnitelma mallien vertailua Jaakon johdolla.”
”Teemme hyvän suunnitelman. Miksi? Ketä se hyödyttää? Miten saan muut sitä noudattamaan?”
”Ohjaussuunnitelman tekoon olisi voinut olla joku Metropolia-tason kehikko. Nyt kaikki tekivät aivan erilaiset suunnitelmat.”

Tähän viimeisimpään palautteeseen toisin esiin omana kommenttina, että tuotoksena tulleet suunnitelmat olivat eri kehitysvaiheissaan. Toiset hioivat suunnitelmaa tai sen osaa aivan uudelle tasolle jo aiemmasta hyvästä suunnitelma-pohjasta ja toiset joutuivat lähtemään lähes alusta. Tämä näkyi lopputuloksissa suunnitelmien erilaisuutena. Kannustaisinkin nyt osallistujia katsomaan toistensa suunnitelmia ja jatkokehittämään niitä toisten oivaltavilla ratkaisuilla.

Lisäksi mietitytti koulutuksen jakautuminen omaan ohjaamiseen ja organisaation kehittämiseen. Nämä pitäisi pystyä kytkemään paremmin jatkossa yhteen myös koulutukseen liittyvissä välitehtävissä. Punaisena lankana voisi toimia vahvemmin jatkossa ajatus, että ohjausta ei tehdä yksin vaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ehkä juuri huolella yhdessä mietityn ohjaussuunnitelman sisäistäminen ja noudattaminen edistäisi jatkossa yhteisöohjauksen sujuvuutta ja tekisi siitä vaikuttavampaa!

Seuraava Innostava ohjaus oppijan polulla -koulutus järjestetään keväällä 2016 (12.2., 11.3. ja seminaaripainotteinen 3.päivä huhtikuun alussa). Sisältöä olen muokkaamassa yhdessä kouluttajien kanssa (Helander ja Vehviläinen) palaute huomioiden. Kolmannen ryhmän yhteiskehittelyn aiheena on Ahot-vastaavan roolin määrittely.
Ilmoittaudu koulutuskalenterin kautta mahdollisimman pian. Huom! Kannattaa ilman muuta osallistua, vaikka ohjaussuunnitelma olisikin jo tehty tutkinko-ohjelmassa.

Marjaana Ravonmaa
henkilöstön kehittäjä
strategia- ja kehityspalvelut

Uusi Mobie Zine -sivusto